Stress- & sömnanalys

Analysen synliggör stress, sömn, och fysisk aktivitet på ett tydligt sätt och Market Cap hjälper dig med konkreta steg för en bättre balans.

Analysen grundar sig på ett vetenskapligt faktaunderlag. som baserar sig på mätningar under en 72 timmars mätning. Utifrån den faktabaserade rapporten framkommer tydligt hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående för att må bra och vara hållbar över tid.

Livsstilsanalysen mäter och inhämtar data utifrån din pulsvariation. Metoden används sedan ett tiotal år inom elitidrotten och nu även inom näringslivet, främst i Finland och England. Den bygger på forskning, fler än 100 000  mätningar har utförts.

Målet är att finna tillräcklig balans mellan arbete och fritid, och mellan aktivitet och vila. Det handlar inte om att eliminera all stress i livet, utan att säkerställa en god balans mellan stress och återhämtning för en hållbar livsrytm.

Baserat på analysens faktaunderlag ger vi dig individuell återkoppling. Önskade justeringar definieras i din personliga handlingsplan som följs upp för att påbörja önskad förflyttning. Ofta ger de små justeringarna den större skillnaden över tid. 

När analysen görs i en grupp, t ex en ledningsgrupp, kan en sammanställning göras för en aggregerad bild av stressnivå, grad av återhämtning och den fysiska aktiviteten på gruppnivå.