Utvecklande Ledarskap (UL)

Äntligen kommer Market Cap erbjuda en öppen utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL), utvecklat av Försvarshögskolan. Utbildningen utgår från dina egna ledarbeteenden och vilka eventuella förändringar som är önskvärda för att nå ett ökat verksamhetsmässigt resultat och ökad personlig utveckling för de människor som ingår i organisationen/gruppen.

Utbildningen är på 3 + 1 dagar.

Kursledare är Johan Setterwall, Market Cap och Lena Schagerström, Lindström & Schagerström

 

STEG 1: den 26-28 november på Grythyttans Värdshus
STEG 2: den 6 februari i närheten av Stockholm
PRIS: 17 000:- per deltagare + kost & logi om 5 800:-
KONTAKT: Mejla Johan Setterwall på johan.setterwall@marketcap.se

Utvecklande Ledarskap (UL) är utvecklad av Försvarshögskolan och tillämpas sedan 2004 både inom det privata näringslivet och offentlig sektor.  

Modellen har vetenskaplig och forskningsmässig bakgrund och tydliggör i vilken grad ledaren är ett föredöme som även inspirerar och motiverar i syfte att stimulera individens delaktighet, duglighet och kreativitet samt ger personlig omtanke. Centralt är att stötta men också att konfrontera i ett utvecklande syfte, både för individen och för organisationen.

Vi kommer under utbildningen belysa tre övergripande perspektiv i ledarskapet; det destruktiva, det konventionella och det utvecklande ledarskapet.

Kursen riktar sig till chefer/ledare på alla nivåer och/eller sådana personer som i sin roll har påverkansgrad på andra. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktisk handling.

Övergripande målsättning för Utvecklande ledarskap
Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande Ledarskap samt de signaler som kommer ur ULL (sammanställning av bedömningsformulären) i syfte för att nå högre organisatorisk effektivitet.

Målsättning
- Känna till och förstå ledarskapsmodellen
- Få feedback genom bedömningsformulär
- Utarbeta en personlig utvecklingsplan 

I konceptet Utvecklande Ledarskap (UL) ingår
- Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback, 360’
- En teoretisk modell
- En metod för personlig ledarutveckling

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden och baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskapsbeteenden leder till ett gynnsammare organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i organisationen/gruppen.

Genomförandet av kursen sker genom förmedling av teorier, arbete i grupper, egen reflektion och förändring av eget ledarbeteende för tillämpning i framtiden.