Market Cap utvecklar

Ny nivå
Fler omdömen

COACHNING

Handledning individuellt och i grupp

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Att få med varje individ i en förändringsprocess

FÖREBYGGANDE STRESSHANTERING

Metacognition I Stress- & sömnanalys     

 

SÅ JOBBAR VI I CORONA-TIDER

Från fysiska till virtuella möten på en vecka

Vi på MarketCap överraskades, som så många andra, totalt av restriktionerna till följd av coronapandemin. Mycket snart insåg vi dock att vi måste hitta vägar att ställa om vårt arbetssätt till att fungera under rådande exceptionella omständigheter.  Några av de kunder som vi nu jobbar virtuellt med i interaktiva workshops, där deltagarna skickas ut i ”grupprum”, är GlaxoSmithKline, GSK  och ALD Automotive Sweden.

Agneta och Johan Setterwall om hur MarketCap anpassar arbetssätten efter krisläget 

Öppen utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)

Market Cap bjuder in till en öppen utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL), utvecklad av Försvarshögskolan. DATUM: 19–21 oktober + 16 december 2020 - Fulltecknad. Näst gång är den 8-10 februari + 20 april 2021
Läs mer

Kronans Apotek om samarbetet med Market Cap:

– Vi har fått bättre ledare och nöjdare medarbetare

Se videon där fyra chefer från Kronans Apotek berättar om företagets stora utbildningsinsats tillsammans med Market Cap för att låta alla sina chefer utvecklas som ledare. 

Erfarenhet & engagemang
Agneta Setterwall
Eva Öhrn
Johan Setterwall
Lars Strinnholm