Stress- & sömnanalys

Market Cap erbjuder en analys som synliggör stress, sömn, och fysisk aktivitet på ett tydligt sätt och hjälper dig sedan med konkreta steg för en bättre balans.

Analysen grundar sig på ett vetenskapligt faktaunderlag som baserar sig på mätningar under en 72-timmarsmätning. Utifrån den faktabaserade rapporten framkommer tydligt hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående för att må bra och vara hållbar över tid.

Livsstilsanalysen mäter och inhämtar data utifrån din pulsvariation. Metoden används sedan ett tiotal år inom elitidrotten och nu även inom näringslivet, främst i Finland och England. Den bygger på forskning, fler än 100 000  mätningar har utförts.

Målet är att finna tillräcklig balans mellan arbete och fritid, och mellan aktivitet och vila. Det handlar inte om att eliminera all stress i livet, utan att säkerställa en god balans mellan stress och återhämtning för en hållbar livsrytm.

Baserat på analysens faktaunderlag ger vi dig individuell återkoppling. Önskade justeringar definieras i din personliga handlingsplan som följs upp för att påbörja önskad förflyttning. Ofta ger de små justeringarna den större skillnaden över tid. 

När analysen görs i en grupp, t ex en ledningsgrupp, kan en sammanställning göras för en aggregerad bild av stressnivå, grad av återhämtning och den fysiska aktiviteten på gruppnivå.

Mcog

Tänk om allt du vet om stress inte är helt sant? Tänk om stress inte är farligt? Tänk om du kunde förebygga och hantera din stress genom att lära dig hantera dina egna tankar?

Mcog är en effektiv metod att förebygga och hantera stress. Metoden bygger på den senaste forskningen om metakognition och visar att det inte spelar någon roll vad som gör dig stressad. Med Mcog-metoden sjunker din stressnivå, och du får ett bättre välmående.

Läs mer om Mcog

Anmälan: Stress- och sömnanalys