Stress- & sömnanalys

Market Cap erbjuder en analys som synliggör stress, sömn, och fysisk aktivitet på ett tydligt sätt och hjälper dig sedan med konkreta steg för en bättre balans.

Analysen, som kommer från Firstbeat i Finland, grundar sig på ett vetenskapligt faktaunderlag som baserar sig på mätningar under en 72-timmarsmätning. Utifrån den faktabaserade rapporten framkommer tydligt hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående för att må bra och vara hållbar över tid.

Livsstilsanalysen mäter och inhämtar data utifrån din pulsvariation. Metoden används sedan ett tiotal år inom elitidrotten och nu även inom näringslivet, främst i Finland och England. Den bygger på forskning, fler än 100 000  mätningar har utförts.

Målet är att finna tillräcklig balans mellan arbete och fritid, och mellan aktivitet och vila. Det handlar inte om att eliminera all stress i livet, utan att säkerställa en god balans mellan stress och återhämtning för en hållbar livsrytm.

Baserat på analysens faktaunderlag ger vi dig individuell återkoppling. Önskade justeringar definieras i din personliga handlingsplan som följs upp för att påbörja önskad förflyttning. Ofta ger de små justeringarna den större skillnaden över tid. 

När analysen görs i en grupp, t ex en ledningsgrupp, kan en sammanställning göras för en aggregerad bild av stressnivå, grad av återhämtning och den fysiska aktiviteten på gruppnivå.

Dämpa stress och oro med Mcog-metoden

Forskningen vet idag att en orsak till stress är oro. Mcog är en metod för att på ett förebyggande sätt lära sig hantera tankar, ofta oro och ältande, samt förstå hur vi reagerar på det. Metoden bygger på forskningen om metakognition.

Mcog-metoden handlar om att bli medveten om sina tankeprocesser med hjälp av aktuell forskning om hjärnan. Kort sagt handlar det om att träna på att låta tankarna vara och ge dem mindre uppmärksamhet, inte om att vända negativa tankar till positiva. Tankar betyder inget men vad vi gör med dem har stor betydelse.

De flesta av de omedvetna tankarna är negativa och en del av dem, som stör oss mest, kan fastna eller vi känner att det låser sig i hjärnan. Vi kan inte sluta tänka på det. När detta händer under dagen eller om natten och vi inte kan somna om behöver vi lika snabba verktyg för att återfå ett lugn så att vi kan ta kommandot över våra tankar igen.

Mcog bygger på förståelse och konkreta verktyg. Det leder till att vi kan minska stresspåslag, bli lugnare och öka fokuset. 

Några Mcog-referenser

”Jag gick in i Mcog utbildningen med nyfikenhet och höga förväntningar. Allt överträffades! För mig blev kursen en kompetensutveckling och ögonöppnare på flera plan. Kursen gav mig verktygen och insikten att både bättre förstå mig själv och även bättre kunna stötta mina medarbetare i min roll som chef. Det var en av de absolut bästa kurserna jag har gått! Jag kan bara varmt rekommendera kursen och kursledarna”
Emelie Eriksson, chef Stadsutveckling, Stockholmshem

 ”Fått förståelse för och inser att jag kan påverka hur jag tänker”
Ulrika Virgin, Senior Client Executive, Svensk Export Kredit

 ”Det hjälper mig att somna om”
Emma Mattson, chef produktområde fritid, Svedea 

 ”Jag tycker det är en hälsosam övning att sätta både sig själv, det man gör och det som händer i ett större och längre perspektiv. Det gör mig mer grundad och stabil och påminner mig också att lyfta tankesättet till andra som jag ser låser sig i de mindre detaljerna.”
Helén Lalér Herbring, HR Manager, Holmen  

 ”Det är som om jag har en försäkring med mig, ifall jag känner mig stressad”
Milla Skoog, HR Manager, Holmen Paper

 ”Bra Insikter i vad som triggar mig och vad jag kan göra för att minska stressen”
Aleksander Liss, Head of Sales Sweden, TeamEngine

Anmälan: Stress- och sömnanalys eller Mcog