Coachning/handledning

Market Cap arbetar genom separata upplägg med coachning och/eller handledning till individuella chefer. Det sker efter en väl beprövad metodik och struktur med tydliga processer. Mål och syfte med investeringen alltid fastställs med uppdragsgivaren innan start.

Under och efter ett ledarutvecklingsprogram finns vi som stöd för ledarna i deras vardag, för att nå uppsatta mål och implementera handlingsplanen.

Coachning och handledning kan ske både individuellt och i grupp. Vi är certifierade coacher, genom ICC International Coaching Community,

Eva [Öhrn, Market Cap] är helt fantastisk! Vårt samarbete har gett mig ökad självinsikt, tydliga verktyg att använda i mitt ledande samt inspiration för att fortsätta utveckla och driva mitt ledarskap framåt. Jag vet att Evas hjälp har lyft mitt ledarskap flera nivåer och jag ser fram emot att se vart det kan ta mig! 

Linda Karlsson, Line manager och Sr. Project Leader hos Quantify

Läs fler kundcitat här