Grupputveckling

Från grupp till team? I ett välfungerande team har alla samsyn på varför de finns som team och vad de förväntas utföra. De har tydliga mål, bra strukturer för teamets arbete och ”spelregler” för teamet. Det finns dessutom en hög tillit medlemmarna emellan. Teamets förändringsbenägenhet är central.

Market Cap får grupper att tänka nytt och agera nytt. Ofta använder vi något av följande koncept:

  • Susan A. Wheelans forskningsbaserade grupputvecklingsmodell IMGD (Intergrated Model of Group Development) som beskriver gruppens nuläge, fyra olika faser och vad som krävs av medlemmarna och ledaren i respektive fas. Vi använder ofta det tillhörande analysinstrumentet GDQ (Group Development Questionaire). 
  • Förändringens Fyra Rum, är en teori om förändring som baseras på Claes Janssens forskning. Teorin bygger på en modell i fyra delar som visar hur en individ eller en grupp rör sig mellan olika stadier i en förändringsprocess.
  • Olika personprofiler som kartlägger en persons beteendemönster och drivkrafter. 

”Samarbetet med Market Caps konsulter Eva och Agneta tog min ledningsgrupp många steg framåt och skapade tydliga resultat. Eva och Agneta utmanade, stöttade och vägledde oss framåt och fick oss att ta tag i vårt arbetssätt som grupp men också på en individuell nivå. Träffsäker och precis coachning som uppskattades av alla.” 

Mats Lundemalm, Global Production Engineering Manager,  ABB Robotics Supply Unit

Läs fler kundcitat här