Ledarutveckling

Ledarskap är att påverka. Att påverka dig själv, dina medarbetare, kollegor och chefer för att må bra och prestera optimalt. Bra ledarskap och kommunikation ger goda relationer till dina medarbetare, vilket leder till ökade prestationer. Bra ledarskap gör skillnad och syns på "sista raden".

Market Cap tränar ledare på alla nivåer i att se och driva önskade beteenden. Vi gör chefer bättre och organisationer lättare att leda. Vi får ledare att tänka nytt och testa. Vi skapar förflyttning.

Utmaningar för många ledare idag är att våga vara tydliga och att använda både positiv och korrigerande feedback. En kombination av ökad självinsikt, tydlighet och feedback ger dig som ledare förutsättningar för att skapa en arbetsmiljö som genomsyras av förtroende och resultat.

"Believe me, we were talking about the training program and our experiences more than half of our way back to Vilnius (if to take into consideration, that the whole trip lasted ~ 6 h). We had really valuable, with relevant content, inspiring and motivating training program – what else could I add..."

Jurgita Banytė, If, Head of Lithuanian HR Department

Läs fler kundcitat här

Vi använder och är certifierade i väl beprövade forskningsbaserade verktyg och metoder: 

 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Förändringsledning enligt Proscis ADKAR modell
 • Utvecklande Ledarskap (UL) 
 • ICC – International Coaching Community
 • NLP Business Practitioner
 • Valuesonline™- Värderingskoncept
 • Förändringens fyra rum®
 • GDQ -  Group Development Questionnaire av Susan A. Wheelan. Grupp- & teamutveckling
 • DiSC Personprofil
 • Insights Disc Discover
 • Teambook & Mebook - Uppföljningsverktyg
 • Firstbeat Livsstilsanalys - Sömn & stressanalys
 • EQ-i 2.0 / EQ 360
 • Mindstrain