UTBILDNING

Fyra viktiga kompetenser som chef och ledare

Förstå affären – Leda individen – Leda teamet – Leda i förändring

Välkommen till en upplevelsebaserad utbildning med enkla verktyg och direkt koppling till din verklighet. 

Som chef och ledare är du framgångsrik när du kan leda ditt team och individerna så att ni med fullt engagemang når de högt uppsatta mål som du är satt att klara av. Du behöver då fyra kompetenser som du behärskar och kan använda varje dag.

 Utbildningen kommer ge dig kunskaper, praktiska verktyg och insikter. Du kommer att få större självförtroende i ditt ledarskap.

Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom följande områden

 • Stärkt Affärsmannaskap ger en förståelse för centrala affärsekonomiska samband -  KPI’er samt målformulering med hjälp av en anpassad affärssimulering
 • Självkännedom och att bättre förstå andras beteenden – DISC personprofil
 • Att leda och påverka sina medarbetare eller projektmedlemmar på ett effektivt sätt - Situationsanpassat Ledarskap®
 • Ge och ta emot feedback samt det svåra samtalet – Ett feedbackrecept
 • Skapa Starka Team - IMGD modellen, Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan
 • Skapa samsyn i ditt team och hur du sätter spelreglerna - Målgallret, Körschema för att sätta spelreglerna
 • Förändringsledning - ADKAR

KURSLEDARE 
Johan Setterwall, Market Cap Group och Mårten Eklund, Expo Media AB.
Vi är certifierade i alla de modeller och verktyg som vi använder oss av och har utvecklat över 10 000 chefer och ledare i företag som If Skadeförsäkringar, ABB, Memira, Coop, Kronans Apotek, Holmen, GSK, Åke Sundvall, Seco Tools, SATS, Menigo, Preem, Svedea, Atlas Copco, Epiroc, Hannover Re m.fl. 

OMFATTNING, TID  OCH PRIS
8 dagar (2+1+1+1+1+2 dagar)
Stockholm: , 20-21/4 + 1/6 + 24/8 + 14/9 + 12/10 + 23-24/11. Kurslokal meddelas senare.
Pris 49 000: - exklusive moms
Anmälningsavgift 5 000:- exklusive moms. Kost inkluderat, ev. logi exkluderad
Gruppstorlek 8–16 deltagare
Upplägget kan också företagsanpassas

Affären – Första kompetensen

För att kunna förstå affären och vad teamet ska göra behöver du en helhetssyn, förstå rapportering och nyckeltal. Du lär dig på kort tid hur allting hänger ihop – affärslogik, strategi, företagskultur och värderingar, ledarskap och teamwork och viktigast av allt, mötet med kunden. Denna kompetens är en röd tråd genom alla moduler. Utan affär, ingen idé att leda.

Metod/modell: Anpassad affärssimulering. 


Leda individen – Andra kompetensen

Börjar med att du får ökad självkännedom och därmed också bättre förståelse för andras beteenden. Med detta och en bättre affärsförståelse som bas bygger du på med en av världens mest använda ledarskapsmetodiker, Situationsanpassat Ledarskap®. Här får du lära dig och träna på hur du anpassar din ledarstil, genom att du blir bättre på att ställa frågor för att förstå vad din medarbetare behöver för stöd och instruktion i en given situation. Du blir en tydligare ledare som får tid till att jobba mer strategiskt. Här får du också med dig hur du sätter förväntningar, ger och tar feedback samt hur genomföra svåra samtal. Kopplingen affär och ledarskap blir uppenbar. Här får du också analysera din 360 graders feedback som du bjudit in till.

Metod/modell: Pussel DISC och Situationsanpassat Ledarskap® med ett coachande förhållningssätt.


Leda teamet – Tredje kompetensen

NÄR och HUR du ska agera för att ska ett Starkt Team där alla vet vad som ska göras, där det finns stor tillit och där alla bidrar och hjälps åt. Här får du lära dig hur du ska leda beroende på de fyra utvecklingsfaserna; Tillhörighet & Trygghet – Opposition & Konflikt – Tillit & Struktur samt Arbete & Produktivitet. Du får också verktyg för att skapa samsyn i ditt team kring olika frågor eller utmaningar och hur du sätter teamets spelregler.

Metod/modell: IMGD-modellen Integrativ Model of Group Development av Susan A. Wheelan.


Förändringsledning – Fjärde kompetensen

En ökad förståelse för psykologin bakom de reaktioner som uppstår i en förändring. En kunskap om viktiga för en lyckad förändring för att minimera tröghet och motstånd i organisationen eller teamet. Detta möjliggör proaktivitet i stället för reaktivitet och då har du en verktygslåda att tillgå som du lärt under utbildningen.

Metod/modell: Förändringskurvan och ADKAR

UPPLÄGG

 • Utbildningen bygger på endagarspass med undantag för första och sista passet som är på två dagar vardera.
 • Utbildningen är upplevelsebaserad med en direkt koppling till din verklighet, 20 procent teori och 80 procent praktik.
 • Under sista modulen är det diplomering och enskild återkoppling av handledare.


DINA FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN

 • Samtal med närmaste chef kring dina styrkor och utvecklingsområden som chef och ledare.
 • Genomföra en 360’enkät (chef, medarbetare och kollegor).
   

UNDER UTBILDNINGEN

 • En tydlig handlingsplan görs i slutet av varje modul som stäms av med närmaste chef på hemmaplan för att stötta användning av nya beteenden.
 • Utöver schemalagd tid tillkommer hemarbete, samtal med din chef och avstämningssamtal med kurskamrat. Dessutom kommer du erbjudas 2 separata coachningsamtal med handledare. 


EFTER UTBILDNINGEN

 • 6 veckor efter utbildningen erbjuds du ytterligare uppföljningssamtal med handledaren som ett extra stöd.

MER INFORMATION

ANMÄLAN