Utvecklande ledarskap (UL)

Market Cap erbjuder, i samarbete med Schägerström & Lindström, en öppen utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL), utvecklad av Försvarshögskolan. 

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Ett passivt ledarskap skapar ofta de-motivation och dåliga resultat.

Utvecklande Ledarskap (UL) får istället medarbetare att växa i sina roller och ökar företagets möjligheter att nå satta mål. Utvecklande Ledarskap (UL) beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation som ökar delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd, men också att konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetarbetarna i positiv riktning.

Utvecklande Ledarskap (UL) har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.

STEG 1: den 20–22 september 2021 på Grythyttans Värdshus 
STEG 2: den 24 november 2021 i  Stockholm. 
PRIS: 17 000:- per deltagare + kost & logi 
KURSLEDARE:  Market Cap & Schägerström & Lindström AB        
ANMÄLAN OCH FRÅGOR: kontakta Agneta på 070-218 87 45  eller    


Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att deltagarna:

  • kan analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med stöd av UL- modellen samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av den återkoppling som 360’ ledarbedömning ger.
  • tar fram en egen utvecklingsplan för att bättre utveckla de egna medarbetarna att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.
  • ges möjlighet att arbeta med hur de vill leda sig själva, självledarskap.

Om utbildningen

Deltagaren lär sig att utveckla sina medarbetare för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen eller arbetsgruppen. Det gör hen genom att utveckla sina dagliga ledarhandlingar med stöd av Utvecklande Ledarskap (UL) och genom de personliga beslut som deltagaren tar utifrån tolkningen av de svar som hen får genom ett 360-grader ledarbedömningsunderlag.

Utbildningen riktar sig till chefer/ledare på alla nivåer och/eller sådana personer som i sin roll har påverkansgrad på andra. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktisk handling.

I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och övningar. Deltagaren förväntas delta mycket aktivt på kursen. Under dagarna kommer deltagaren att få uppleva olika metoder för att skapa engagemang och närvaro som hjälper honom/henne att finna sitt fokus. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om 3-4 personer i syfte att öka den egna reflektionen, s.k. lärteam. Deltagaren får även coaching av en av kursledarna.

Innehåll

Utbildningen genomförs under 3+1 dagar där du får förståelse för ledarmodellen samt får arbeta mycket med den feedback du fått på din 360’ ledarbedömning, med svar från chef, medarbetare och kollegor. Formuläret omfattar ett stort antal beteenden som beskriver ditt sätt att leda. Du får återkoppling på önskvärda kompetenser inom ledarskap. 

Efter ca två månader sker en uppföljningsdag som avser att hjälpa dig med ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera din utvecklingsplan. Mellan steg 1 och 2 erbjuds du en individuell telefoncoachning.