Medarbetarutveckling

Medarbetarskap handlar om att ta ansvar och att utvecklas på jobbet. Det gäller ansvaret för relationen till dig själv, till dina kollegor, chefer och kunder. Och att göra allt för att de här relationerna ska bli så goda som möjligt. Att förstå vad du ska göra, prioritera vilken ordning det ska göras i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det.

Market Cap ger dig som medarbetare möjligheten att utveckla din kommunikativa förmåga och verktyg för att hantera och styra olika situationer på ett bra sätt. Det är en förändring från ett reaktivt arbetssätt till ett proaktivt. 

Att utvecklas som medarbetare handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter, samt förstå hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi är trygga i oss själva och våra personliga värderingar, utnyttjar vi våra främsta styrkor och skapar en känsla av mening. Det gör att vi kan hantera relationer och stressade situationer mycket bättre. 

Det är också viktigt att titta på medarbetarutveckling utifrån ett organisatoriskt perspektiv: Hur ser vi till att människor får bättre förutsättningar att leda sig själva? Får de den information som krävs för att prioritera smart? Hur gör vi om de behöver få nya resurser?