På Market Cap erbjuder vi en metod för att hantera stress och en livsstilsanalys för förbättrad hälsa och välmående. Här hittar du mer information om Mcog-metoden och om Livsstilsanalysen.

Mcog-metoden

Hantera din inre stress med Mcog-metoden

Mcog är en unik metod att hantera din inre stress, med fyra verktyg för att dämpa oro och inre stress. När oron sjunker kan vi lättare agera och fatta bra beslut. När vi agerar, sjunker oron och vi mår bättre.

Orsakas stress enbart av yttre händelser eller skapar vi en inre stress med våra orostankar? Det är svårt att påverka en yttre händelse. Däremot kan vi alltid påverka våra inre tankar, förutsatt att vi vet hur vi ska göra. Det är utgångsläget i Mcog-metoden.
 
Metoden bygger på forskningen om Metacognition. Det är en metod som hjälper oss att förebygga stress genom att lära sig hantera tankar, oro och ältande, samt förstå hur vi reagerar på det.
 
Mcog bygger på förståelse för hur vår hjärna fungerar och att med snabba verktyg ta kontroll över oron innan den blir fast. När oron sjunker kan vi lättare fatta bra beslut och agera på oron.
 
Med Mcog-metoden arbetar vi både med grupper och i individuell coaching.

Några röster om Mcog

”Jag har ju haft förmånen att få gå en pilot i förebyggande stresshantering med Mcog-metoden, vilket har hjälpt mig mycket att sortera mina tankar och hur jag förhåller mig i stressade situationer. Bara att få en förståelse i hur hjärnan agerar i stressade situationer har varit en stor hjälp för mig i att ta kontrollen snabbare och inte låta mig bli negativt påverkad.

Med några veckors distans märker jag på mig själv att jag sorterar mina tankar bättre, ältar och grubblar mindre på saker jag inte kan påverka här och nu. Jag kan verkligen rekommendera denna kurs då den både har hjälpt mig personligen och jag kan även använda mig av verktygen som jag fått med mig i mitt dagliga ledarskap.
Maria Berggren, Regionchef Kronans Apotek

  ”Jag gick in i Mcog utbildningen med nyfikenhet och höga förväntningar. Allt överträffades! För mig blev kursen en kompetensutveckling och ögonöppnare på flera plan. Kursen gav mig verktygen och insikten att både bättre förstå mig själv och även bättre kunna stötta mina medarbetare i min roll som chef. Det var en av de absolut bästa kurserna jag har gått! Jag kan bara varmt rekommendera kursen och kursledarna”
Emelie Eriksson, chef Stadsutveckling, Stockholmshem

 ”Fått förståelse för och inser att jag kan påverka hur jag tänker”
Ulrika Virgin, Senior Client Executive, Svensk Export Kredit

 ”Det hjälper mig att somna om”
Emma Mattson, chef produktområde fritid, Svedea 

 ”Jag tycker det är en hälsosam övning att sätta både sig själv, det man gör och det som händer i ett större och längre perspektiv. Det gör mig mer grundad och stabil och påminner mig också att lyfta tankesättet till andra som jag ser låser sig i de mindre detaljerna.”
Helén Lalér Herbring, HR Manager, Holmen  

 ”Det är som om jag har en försäkring med mig, ifall jag känner mig stressad”
Milla Skoog, HR Manager, Holmen Paper

 ”Bra Insikter i vad som triggar mig och vad jag kan göra för att minska stressen”
Aleksander Liss, Head of Sales Sweden, TeamEngine

Market Cap-konsulten Agneta Setterwall är nyutbildad Mcog konsult & coach:

– Med Mcog har jag fått konkreta sätt att hantera oro, både för mig själv och mina klienter

Agneta, med flera nyutbildade coacher i Mcog, berättar kort i det här videoklippet om vad de fått med sig av utbildningen i Mcog – en effektiv metod i att förebygga och hantera stress.

Livsstilsanalysen

Påverka din hälsa och ditt välmående med Livsstilsanalysen

Market Cap erbjuder en 72 timmars analys som synliggör:

  • Din stress och aktivitetsnivå under dagen
  • Din återhämtning och sömn under natten
  • Din konditionsnivå och mängden fysisk aktivitet

Genom en tydlig och faktabaserad rapport hjälper vi dig sedan med konkreta steg med målet att finna tillräcklig balans mellan arbete och fritid, och mellan aktivitet och vila. 

Analysen, som kommer från Firstbeat i Finland, grundar sig på ett vetenskapligt faktaunderlag som baserar sig på mätningar under en 72-timmarsmätning. Utifrån den faktabaserade rapporten framkommer tydligt hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående för att må bra och vara hållbar över tid.

Livsstilsanalysen mäter och inhämtar data utifrån din pulsvariation. Metoden började att användas inom elitidrotten och bygger på forskning. Fler än 150 miljoner mätningar har utförts.

Det handlar inte om att eliminera all stress i livet, utan att säkerställa en god balans mellan stress och återhämtning för en hållbar livsrytm.

Baserat på analysens faktaunderlag ger vi dig individuell återkoppling. Önskade justeringar definieras i din personliga handlingsplan som följs upp för att påbörja önskad förflyttning. Ofta ger små justeringar en stor skillnad över tid. 

När analysen görs i en grupp, till exempel en ledningsgrupp, kan en sammanställning göras för en aggregerad bild av stressnivå, grad av återhämtning och den fysiska aktiviteten på gruppnivå.

Hur går det till?

  • Förberedande information
  • Individuell mätning 3 dygn, 72 timmar
  • Individuell återkoppling
  • Uppföljande coachsamtal
Anmälan och frågor

Anmäl dig eller ställ frågor om Mcog eller Livsstilsanalysen