Positiv respons efter samarbete med Kraftringen

10 februari 2018

– Agneta och Eva har starkt bidragit till den nya nivå som ledningsgruppen nått i sitt arbetssätt och i tilliten till varandra, menar Mats Didriksson, affärsområdeschef Energi på Kraftringen Energi AB.

Under större delen av 2016  stöttade Market Cap, genom Agneta Setterwall och Eva Öhrn, ledningsgruppen för affärsområde Energi inom Kraftringen-koncernen att utvecklas till ett effektivt team. 

– Jag har särskilt uppskattat deras lyhördhet för medlemmarnas sinnesstämning och olika situationer, samt deras förmåga att använda det på ett respektfullt sätt för att utveckla arbetssättet och fördjupa tilliten inom gruppen, fortsätter Mats Didriksson. Ledningsgruppen fick genom detta ett väldigt effektiv arbetssätt, vilket också bekräftats av de mätningar som gjorts över tiden. 

Läs hela Mats Didrikssons utlåtande och en rad andra kundcitat här.