Kunskap och tips kring hållbar livsstil på Stå Upp-seminariet

24 februari 2016

I slutet av januari anordnades Stå Upp-seminariet för andra året i rad. Representanter från näringslivet, kommuner, myndigheter och träningskedjor samlades på GIH för att få aktuell kunskap och konkreta tips för en mer hållbar livsstil. Arrangörer var Market Cap, Sport Support Center och GIH.

Det blev en eftermiddag med intressanta föreläsningar om fyra angelägna ämnen:

1) Nyttan av att bryta stillasittandet – genom att ställa sig upp var 20:e minut minskar risken för blodproppar avsevärt. Det bidrar även till ökad inlärning, vakenhet och koncentration samt har en positiv effekt på stress och depression.

2) Att bli en bättre ledare med hjälp av mindfulness – genom mindfulnessträning utvecklar man viktiga ledarskapsförmågor som stresstålighet, återhämtning, empati, självledarskap och fokus.

3) Vikten av att sova tillräckligt mycket och att få sömnkvalitet – sömn innebär återhämtning, bearbetning, rensning, stabilisering av minnen, problemlösning och mycket mer. Sömn är alltså bra hjärnhälsa!

4) Om hur företag tjänar ekonomiskt på att vara hälsosamma – ohälsan i Sverige är oroväckande hög och tidiga insatser för hälsa i företagen är oftast lönsamma.