Stå Upp 2017: Förebygg stress och psykisk ohälsa i arbetslivet

10 mars 2017

2017 års Stå Upp-seminarium ägde rum i form av ett välbesökt frukostseminarium där det bjöds på nyttig och god frukost och lika nyttig och god kunskap om hur vi som ledare kan bidra till en hälsosam arbetsmiljö.

Market Caps och GIH:s tredje Stå Upp-seminarium gästades av två föreläsare som mycket påtagligt utgick från egna erfarenheter och djupa kunskaper och visade på vikten av att som ledare föregå med gott exempel.

Erik Hemmingsson, forskare vid GIH, talade varmt för att förstå vikten av att använda båda våra hjärnhalvor även i yrkeslivet, där den vänstra hjärnhalvan, med det logiska tänkandet tenderar att betonas.
- Det bör vara mer holistiskt, förebyggande och mänskligt på våra arbetsplatser, sa Erik. Vi borde styras mer av våra känslor och göra saker för att det är kul.

Idag drabbar den psykiska ohälsan tre gånger så många människor jämfört med för 25 år sedan. Erik uppmuntrade deltagarna att göra sin del på arbetsplatserna med att stoppa den processen genom att minska stillasittandet, främja aktiviteter för motion och avslappning och att skapa kreativa miljöer på arbetsplatser som utnyttjar medarbetarnas individuella talanger.
- Då kan ni förebygga stress och psykisk ohälsa i yrkeslivet.

Staffan Jeppsson, har ett långt yrkesliv med tunga befattningar inte minst inom IKEA, bland annat som assistent till Ingvar Kamprad, men arbetar numera som konsult och mindfulnessinstruktör. Staffan inledde och avslutade seminariet med en mindfulnessövning tillsammans med alla deltagare. Han berättade personligt om ett yrkesliv med mycket ansvar, stress och press, vilket ledde honom in ett destruktivt mönster som fick en vändpunkt då han upptäckte mindfulness. Idag arbetar han med utbildningar inom management, utvecklingsprogram, företagskultur och mindfulness.
- Livet händer här och nu – inte i morgon och inte i går. Vi har väl alla det som kan kallas ohälsosamma tankemönster. Mindfulness kan hjälpa mig att bli medveten om dessa tankemönster och släppa dem så de inte påverkar mig negativt.