Ta chansen att bli en ännu bättre ledare till HALVA PRISET

6 februari 2024

Jag ska nämligen certifiera mig i Situationsanpassat Ledarskap® - en kommunikationsmodell för ett konkret ledarskap. Jag genomför snart en 2 dagars utbildning till HALVA PRISET!

Mina mentorer är @Johan Setterwall och @Madeleine Gyllenpalm och HALVA PRISET ÄR 9 500:- för 2 heldagar inkl kursmaterial.

Några vanliga ledarutmaningar som du kanske har stött på!

  • En medarbetare når inte sina mål och presterar inte som förväntat, vad göra?
  • Beror underprestationen på bristande vilja eller saknas förmåga och hur ska jag som ledare hantera det, ge feedback?
  • Hur ska jag behålla och utveckla talangerna?
  • Hur kommunicerar jag bäst för att verkligen nå fram i mina samtal?

Under programmet kommer du att tränas i ett konkret ledarskap där du kommer få svar på ovanstående frågor och många fler.

Du kommer att få specifik träning i att se och förstå dina medarbetares behov och att lära dig använda relevanta ledarstilar så att dina medarbetare får rätt ledarskap vid rätt tillfälle. Du tränas i att använda ett tydligt och kommunikativt ledarskap. Det kommer även att ge en ökad självinsikt.

Metodiken vi använder är Situationsanpassat Ledarskap, den är baserad på Paul Herseys klassiska ledarskapsmodell och är en av världens mest använda.

HALVA PRISET ÄR 9 500:- ex moms men inklusive kursmaterial och lunch

Jag har bara 10 platser så anmäl dig nu på
Datum:
6 maj & 3 juni mellan 09.00 – 17.00
Plats: Market Caps kontor. Herserudsvägen 18, Lidingö

Upplägget

  • Vi börjar med en introduktion på 45 min digitalt via Teams
  • Genomgående mycket praktisk träning i olika ledarskapssituationer i form av övningar, diskussioner, rollspel och videosekvenser
  • Fokus på egen situation, egna frågeställningar under utbildningen
  • Mellan dag 1 & 2 praktiseras nya färdigheter baserat på en handlingsplan
  • Genomgång och feedback på en Ledarstilsanalys som både du själv och dina medarbetare/ kollegor besvarar
  • Individuell kort uppföljning mellan dag 1 och 2 samt ca 4 veckor efter dag 2

Kursavgiften inkluderar allt ovan + kursmaterial, Ledarstilsanalys, kaffe, lunch

Anmälan är bindande.
För mer info maila mig om du har frågor eller funderingar.