UC satsar långsiktigt på situationsanpassat ledarskap

7 december 2016

Förändringarna har inte låtit vänta på sig, sedan UC valde att satsa på ett ledarskapsår 2016 med syftet att skapa ett värdeskapande och situationsanpassat ledarskap. 
– Vi har fått en gemensam bild av förväntningarna på ledarskap. Vi har teamat ihop oss som chefsgrupp och fått en ökad öppenhet mellan bolagen i koncernen, säger Rina Jacobsson, HR-chef på UC. Jag kan se en tydlig utveckling i vardagen varje månad.

Läs mer här om UC förändringsresa, där Market Cap haft en viktig roll.