En unik förändringsresa på ABB

"Jag vill kort återkoppla kring den förändringsresa ABB i Figeholm som vi startat våren 2013 och där vi verkligen fått hävstång från den utbildningen vi genomförde tillsammans med dig i svåra samtal och på tema ledarskap mer generellt. 

Vi har gått vidare med vår nyvunna kompetens / erfarenhet och skapat både en process och etablerat ett forum för att kontinuerligt arbeta med vårt ledarskap och alla de svåra samtal som alla ledare behöver ta i sin vardag. 

Min uppfattning är att vi skapat någonting ganska unikt och någonting som fler enheter inom ABB borde ta efter. Vi har haft några smått fantastiska möten där ledare verkligen blottat sig och sina svagheter så väl som visat upp sina styrkor och därmed också kunnat skicka signaler till resten av gruppen om vad ett bra ledarskap verkligen innefattar i form av mod etc. Ordet lärandeprocess har gått från någonting teoretiskt till att fungera praktiskt och tillämpas kontinuerligt samt följas upp varje månad på de tillsatta ledarforumen.

Du minns att vi i planeringsfasen pratade mycket om att vi behövde hitta en form som gjorde att alla ledare kommer på mötena bara för att man inte vill missa dessa och för att de ger så mycket att dom kommer utan att vi skriver 'obligatoriskt' i möteskallelser etc. Vi är där nu. 

Vi ser redan efter några månader resultat i form av: 

  • Antalet sjukfrånvarotillfällen per medarbetare har minskat.
  • Arbetet med ledarskapet och de svåra samtalen är en del i detta. 
  • Vi har fått feedback från våra medarbetare som sett att vi tar tag i de samtal som vi ska. 
  • Även facklig representant har givit en positiv signal på att personalledare tar tag i samtal i större omfattning än tidigare. 

Så även från min sida – STORT tack för hjälpen på vägen!" 

Tobias Hanson, General Manager, ABB AB – Figeholm