Ett gemensamt förhållningssätt påverkar på sikt

"Generellt upplever jag att hela den utbildningssatsning vi körde igång 2011, med Situationsanpassat Ledarskap, coaching/feedback och därpå ett antal tillfällen för diskussion och praktisk implementation, var och är helt rätt. Numera har vi ett gemensamt förhållningssätt och vokabulär kring ledarskap på företaget, vilket på sikt kommer att påverka vår performance.

Men jag är övertygad om att vi behöver fokusera på dessa områden även framöver. En företagskultur måste sättas från grunden. Förmågan att göra åtaganden är något vi absolut kan förbättra oss inom. För mig handlar det om:

  • Förmågan att enkelt och tydligt beskriva vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit genom våra egna insatser.
  • Chefers vilja och förmåga att stämma av förväntningar och avkräva åtaganden för det som beslutats, (VAD gör DU).
  • Chefers vilja och förmåga att jobba med uppföljning och vad vi kallar 'course correction' när vi inte levererar på de åtaganden som vi satt upp.
  • Medarbetares och chefers förmåga att lära av denna process och förändra/justera för framtiden.

Devisen 'du får det du ber om', stämmer fortfarande. Beteendeförändringen kommer först när vi har ledare som kontinuerligt visar att detta är viktigt genom att coacha och följa upp. Utveckling är ingen aktivitet, utan att tillstånd. Vi har tagit ett antal viktiga steg i rätt riktning, men det kommer behövas mer arbete i samma anda."

Niclas Karlsson, Head of Commercial Excellence Europe, European Commercial Strategy & Operations, Pharma Europe