Här utbildas alla i Situationsanpassat ledar- och medarbetarskap 

– Ur ett affärsperspektiv vinner man mycket på att komma fram fortare i kommunikationen genom ett gemensamt språk och det får vi genom att utbilda alla våra ledare och medarbetare i Situationsanpassat Ledarskap/Medarbetarskap, menar Susanne Serenhov, HR-chef på Kraftringen. Den stora effekten kommer när man involverar alla.

Det är nu några år sedan energibolaget Kraftringen första gången anlitade Market Cap för att genomföra en utbildning i Situationsanpassat Ledarskap för sina chefer. Utbildningen föll väl ut och snart beslutades att även medarbetarna skulle få en möjlighet att ta del av utbildningen, nu kallad Situationsanpassat Medarbetarskap. Det skedde i form av en pilotutbildning för ett 70-tal av de närmare 500 medarbetarna som även den föll mycket väl ut, vilket ledde till ett beslut om att alla anställda på Kraftringen ska gå utbildningen som består i en inledande e-kurs och tre halvdagars utbildning.
Sedan ett par år tillbaka har bolaget tagit ytterligare ett steg genom att slå ihop utbildningarna till en gemensam för både ledare och medarbetare.
– Vi gjorde en pilot av det också, berättar Susanne Serenhov. Det fanns en farhåga att det skulle kunna bli hämmande på något sätt för den ena eller andra gruppen, men vi såg ingenting som tydde på att det skulle vara så i utvärderingar och liknande.


Ett självspelande piano

Susanne Serenhov ser stora vinster med att metodiken fått en naturlig plats i bolaget.
– Alla får en gemensam bas, ett gemensamt språk. Det är den stora vinningen i detta. Numera är det inlagt i vår plattform som ett verktyg som alla ska kunna. Det har verkligen fått ett fäste hos både chefer och medarbetare och har blivit som ett självspelande piano i organisationen.
På Kraftringen har de formulerat sin vision kring ledarskap som Det goda ledarskapet. Det innefattar inte bara relationen från ledare till medarbetare, utan även medarbetare emellan, från medarbetare till chefer osv. Med andra ord relationer på alla ledder och i alla situationer som diskussioner, feedback, kundmöten osv. Situationsanpassat Ledarskap/Medarbetarskap är en av de kompetenser som pekats ut av bolagsledningen som viktiga verktyg för att nå den visionen.


Märks i vardagen

Det märks allt mer att den här metodiken blivit en del av vardagen på Kraftringen, menar Susanne Serenhov.
– Det gläder mig när det t.ex. i ett projektmöte kommer upp frågor som ”Vad har vi för kompetenser i projektet och vad behöver vi för stöd?”. Man tittar på den egna kompetensen och frågar sig ”vad behöver jag från dig?” Det blir mindre laddat om alla har samma ingång då.
Susanne Serenhov ser stora skillnader i PM-samtalen (Performance Management-samtal) där det situationsanpassade ledar- och medarbetarskapet numera är inbyggt. Även i medarbetarundersökningar märks stora skillnader till det bättre.
– Det här är ett jätteviktigt redskap för att kunna axla det nya medarbetarskapet, dvs.  att utveckla medarbetarskapet till att bli mer självständigt, ansvarstagande och initiativtagande.
Verktyget har dessutom gett en bonus som kom som något av en överraskning.
– Många av våra medarbetare berättar att de använder metodiken även privat i sina relationer för att förstå varandra bättre, berättar Susanne.


Kompetent partner

När det gäller samarbetet med Market Cap har Susanne Serenhov idel lovord.
– Det är en mycket kompetent partner. Vi känner dem och kan alltid lita på att det blir bra utföranden. De har förmågan att utmana chefer och medarbetare på ett sätt där inte försvaren väcks. De får oss att gå utanför komfortzonen och hitta en ny väg. Det är just det vi vill, men det ska fortfarande vara under trygga former.
Från Market Cap är det konsulterna Agneta Setterwall och Eva Öhrn som arbetar med Kraftringen.
– Agneta och Eva är väldigt omtyckta. De är professionella, kunniga, sympatiska och har högt renommé med genomgående positiva omdömen i utvärderingarna.


”Gör det ordentligt eller inte alls”

Nästa steg i samarbetet mellan Kraftringen och Market Cap sker i början av 2016 då ledningsgruppen ska få en repetition eftersom det gått några år sedan de gick utbildningen som första grupp.
– Det gör vi för att understryka vikten av att ta detta på allvar, säger Susanne. Uppföljning är t.ex. en sådan sak som kan vara svår att hinna med när vardagen kommer emellan, men vi vill visa på vikten av att prioritera detta.
Susanne Serenhov avslutar med att skicka med ett gott råd till andra företag och organisationer som funderar på att börja arbeta med Situationsanpassat Ledarskap/Medarskap:
– Antingen gör man det ordentligt eller inte alls. Den stora effekten kommer om man involverar alla. Bättre att göra färre saker ordentligt än att göra många mindre saker och bara slösa bort tid och pengar.