Världens bästa marknadsavdelning – att leda i förändring

"Jag kontaktade Agneta på MarketCap när vi som bolag stod inför en del förändringar. Arbetsbelastningen och tempot på marknadsavdelningen var högt, roller och ansvar upplevdes som otydliga efter en omorganisation. Jag såg och hörde från mina medarbetare att samarbetsklimatet inte var det bästa. Jag hade tidigare arbetat med Johan och Agneta Setterwall kring Situationsanpassat Ledarskap, och hade en bra erfarenhet av deras metodik och arbetssätt. Jag kontaktade Agneta och tillsammans kom vi fram till att vi skulle samla teamet för att under en heldag arbeta fram en gemensam målbild och sedan jobba med attityder och beteenden, både som grupp och individuellt. Jag insåg att vårt samarbete och teamkänsla på avdelningen skulle vara avgörande för hur väl vi skulle lyckas att anpassa oss till förändring och ta oss an nya utmaningar.

Med Agneta som utmanande coach och inspiratör, tog vi fram en målbild och gemensamma spelregler. Vi jobbade med DiSC-profiler, 'Förändringens fyra rum' och feedback-övningar. Vi enades om ett antal 'stjärnbeteenden' att börja jobba med direkt.  Avslutningsvis tog var och en fram en individuell handlingsplan för hur de skulle förändra sitt eget beteende i önskad riktning.

Väl tillbaka på kontoret fortsatte vi att jobba med våra verktyg, genom att aktivt planera in tid för diskussion och reflektion i olika mötesforum. Parallellt med arbetet med hela teamet, träffade jag och min ledningsgrupp Agneta vid fyra tillfällen för att jobba vidare med vårt ledarskap och med feedback.

När jag nu två år senare blickar tillbaka kan jag konstatera att arbetet med Agneta blev en vändpunkt för mig och för hela mitt team. Precis som på så många andra förtetag, har förändringar i stort och smått fortsatt prägla vår verksamhet, och tack vare det arbetsklimat som Agneta hjälpte oss att lägga grunden till, är jag idag stolt över att se ett väl fungerande team som samarbetar och har roligt ihop, och som fortsatt levererar på en väldigt hög nivå!

Tack Agneta för gott samarbete, jag hoppas vi får möjlighet att jobba tillsammans igen!"

Anna Thelander, Marknadsdirektör Tikkurila Sverige AB (fd Alcro-Beckers) - november 2017