Resa mot ett värdeskapande och situationsanpassat ledarskap

– Vi har fått en gemensam bild av förväntningarna på ledarskap. Vi har teamat ihop oss som chefsgrupp och fått en ökad öppenhet mellan bolagen i koncernen, säger Rina Jacobsson, HR-chef på UC och initiativtagare till en treårig förändringsresa med syftet att skapa en gemensam UC-kultur.

UC:s värderingar – Värdeskapande, Ansvarsfulla, Passionerade – är numera basen i ledarskapet på UC, en grund som fungerar som rättesnöre för både ledarskap och medarbetarskap på ett konkret sätt i koncernens vardag.

I det treåriga projektet sammanförde Rina Jacobsson två konsulter hon tidigare träffat på och uppskattat: Eva Öhrn från Market Cap och Mia Hultman, experter på ledarskap respektive värderingsarbete. Deras samarbete har bildat en röd tråd genom hela projektet.
– Det visade sig vara en mycket lyckad kombination, säger Rina. Det nära samarbetet mellan konsulterna, men också med oss som HR-avdelning, var en av framgångsfaktorerna för den här resan. 

Förändringarna på UC har inte låtit vänta på sig.
– Vi är stolta över att ha skapat en gemensam plattform för vårt ledarskap på UC. Vi har nu ett gemensamt språk kopplat till värderingarna och ett Situationsanpassat ledarskap säger Rina. Det är en skillnad i chefsgruppen idag och det har t ex skapat förutsättningar för den feedback-kultur, som bygger och som är en viktig del, i vårt medarbetarskap på UC.

Engagemanget avgörande

Rina är också mycket nöjd med insatsen från Market Cap, representerat av Eva Öhrn.
– Eva som person är konkret, personlig och strukturerad vilket är väldigt uppskattat. Det hon säger är lätt att ta till sig eftersom hon har stor kunskap och erfarenhet. Hon är pedagogisk och jobbar med mycket praktisk träning. Båda konsulternas stora affärs- och verksamhetsnära engagemang under hela resan var avgörande för resultatet.

Idag har organisationen nått en bra bit på väg på sin resa mot en värderingsstyrd och värdeskapande UC-kultur.
– Jag kan se en tydlig utveckling i vardagen varje månad, påpekar Rina. Det märks att cheferna fångat upp det som de fått med sig under ledarskapsåret.

Nu handlar det om att underhålla och att fortsätta utveckla de individuella kunskaper om ledarskap som varje chef fått.  Vi behöver även se till att värdet av detta når ut i hela organisationen till varje medarbetare, vilket vi ser tecken på inte minst i form av en hög medvetenhet om våra värderingar.

Syfte, långsiktighet och hållbarhet

På frågan om hon skulle rekommendera en sådan här satsning till andra företag svarar Rina ett bestämt ja, men hon betonar också några avgörande framgångsfaktorer.
– Fundera först på vad som är syftet. Nyckeln till framgång är att veta varför man gör det, att man har en långsiktighet i det man gör och en ambition om hållbarhet. Annars riskerar det bara att bli ännu en ledarskapskurs.

Det är avgörande att ha en ledning som tror på värdet av att utveckla ledarskapet, parallellt med personer som brinner för och som hjälper till att driva på projektet.
– För mig är det högsta värdet av detta att se att det blir en ännu rikare kultur på UC som leder till fler nöjda kunder, avslutar Rina. Det är ett hårt arbete, men man måste våga satsa för att vinna.