Kundcitat

Return on investment på HOLMEN 

– Vi har under ca 10 år långsiktigt och systematiskt jobbat med interna ledarprogram. Under dessa år har Agneta från Market Cap tillsammans med oss planerat, faciliterat och utvecklat vårt grundläggande ledarprogram Chef i Holmen.

Att det gjort stor skillnad i vår organisation ser vi på flera sätt och Agneta har med sin breda kompetens inom ledarskap och sitt inspirerande sätt att leda programmet bidragit stort till bolagets utveckling av trygga, kompetenta och modiga ledare.

Att Agneta också sätter sig in i just vår verksamhet och anpassar innehållet såväl till oss som bolag som till varje grupp är en styrka. Jag uppskattar också personligt att samarbeta med Agneta. Hon gör mig bättre och det blir många skratt blandat med allvar. Hoppas vi har nöjet att jobba tillsammans i många år framöver. 

Helén Lalér Herbring, HR-manager Holmen

Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

– För ett framgångsrikt och lönsamt företag behövs bra ledare! Därför är det en viktig investering för oss på Purac att utveckla våra ledare. I samarbete med Agneta Setterwall och Market Cap Group har vi under 2023 genomfört ledarskapsutbildningar för chefer, projektledare, tekniksamordare m.fl. Tack vare träningen har ledarskapet på Purac utvecklats och förbättrats på ett fantastiskt sätt!

Såhär säger Agneta själv:
”Vilken glädje att få vara med och träna ledarskapet hos alla Puracs chefer och ledare. Under nio månader träffas vi både IRL och digitalt. Purac är ett företag med lång historia som tänker framåt och investerar i sina chefer och ledare. Heja er, som ser att det är människorna som skapar resultatet på nedersta raden.”

Vi är taggade att köra igång med nästa gäng 2024!

Anita Asklund, HR-chef Purac AB

– It has been a pleasure to work with Market Cap during 2020–2022, being a true partner in strategy and leadership development. You understand our business and organization very well and made our leaders more mature. Big thanks. Looking forward working with you next year.
Frank Alofs, CEO ALD Automotive

– Vi har fått bättre ledare och nöjdare medarbetare.

Se videon där fyra chefer från Kronans Apotek berättar om företagets stora utbildningsinsats tillsammans med Market Cap för att låta alla sina chefer utvecklas som ledare. 

Träffsäker och precis grupputveckling

– Samarbetet med Eva och Agneta tog min ledningsgrupp många steg framåt och skapade tydliga resultat. Eva och Agneta utmanade, stöttade och vägledde oss framåt och fick oss att ta tag i vårt arbetssätt som grupp men också på en individuell nivå. Träffsäker och precis coachning som uppskattades av alla.

Mats Lundemalm, Global Production Engineering Manager,  ABB Robotics Supply Unit 

Vill bara tacka...

Ali Hulo, Regionschef Kronans Apotek 

Med stöd av Market Cap och Agneta Setterwall har vi som grupp tillsammans ökat förståelsen för varandra, tagit fram en bättre gemensam målbild och – framförallt – fått högre arbetsglädje i gruppen än förut. Stort tack för värdefull handledning och ett gott samarbete!

Niklas Lindberg, CFO, Swecon Anläggningsmaskiner AB

Ledningsgruppen har nått en ny nivå i arbetssätt och tillit

– Market Cap, genom Agneta Setterwall och Eva Öhrn, stöttade under 2016 ledningsgruppen för affärsområde Energi inom Kraftringen-koncernen att utvecklas till ett effektivt team. Agneta och Eva har starkt bidragit till den nya nivå som ledningsgruppen nått i sitt arbetssätt och i tilliten till varandra. Jag har särskilt uppskattat deras lyhördhet för medlemmarnas sinnesstämning och olika situationer, samt deras förmåga att använda det på ett respektfullt sätt för att utveckla arbetssättet och fördjupa tilliten inom gruppen.

Verksamheten för Affärsområdet Energi spänner över reglerad eldistributionsverksamhet till extremt konkurrensutsatt elkraftentreprenad. Området omsätter ca 2 miljarder kronor och omfattar ca 350 medarbetare och ett 30-tal chefer. Utmaningen för gruppen var att trots en mångfacetterad verksamhet med i vissa avseenden motstående krav och behov, arbeta tillsammans mot gemensamt mål för verksamheten. Det har därför varit av största vikt att utveckla ett stöttande arbetssätt baserat på tillit och öppenhet mellan medlemmarna.

Gruppen träffades under ledning av Agneta och Eva vid fem tillfällen under knappt ett års tid. Däremellan har vi haft löpande avstämningar och uppföljningar via samtal och Teambook. Medlemmarna i ledningsgruppen har även träffats tillsammans och bilateralt för att specifikt utveckla och fördjupa relationerna. Agnetas och Evas tydliga, men ändå mjuka sätt att arbeta med ledningsgruppen bidrog starkt till att utveckla en stark tillit och öppenhet i gruppen.  Ledningsgruppen fick genom detta ett väldigt effektiv arbetssätt, vilket också bekräftats av de mätningar som gjorts över tiden.
 
Mats Didriksson, Affärsområdeschef Energi, Kraftringen Energi AB

Få som har er pedagogik och uppfinningsrikedom

– Jag vill också tillägga hur stor skillnad ni två har gjort i mitt liv. Det ni givit mig har möjliggjort stora personliga förändringar, en förståelse för hur jag fungerar och hur min omgivning reagerar på mitt beteende. Jag vill påstå att mitt tålamod har blivit märkbart bättre när jag nu kan sätta mig själv i andras skor, 'se och höra saker med deras ögon och öron'.

Jag är er evigt tacksam för hur ni genomfört denna utbildning, redan från vårt allra första möte skapade ni motivation och nyfikenhet! Ni är teoretiska proffs inom ämnet som jag tror många är men jag vet att det är få som har er pedagogik och uppfinningsrikedom när det kommer till att lära andra er kunskap!

Jag har reflekterat och sammanställt mina tankar. Jag gillar att själv skapa små 'ledord' som jag själv kan följa och återkoppla till. Här kommer två:

  • Positiv feedback minimerar tiden för att korrigerande feedback behöver användas.
  • Styrkan med förståelse är större en påverkan av en besvikelse.

 Tack för en fantastisk tid tillsammans, hoppas att stöta på er i framtiden!

 Adam Almqvist, Seco Tools 

– Eva är helt fantastisk! Vårt samarbete har gett mig ökad självinsikt, tydliga verktyg att använda i mitt ledande samt inspiration för att fortsätta utveckla och driva mitt ledarskap framåt. Jag vet att Evas hjälp har lyft mitt ledarskap flera nivåer och jag ser fram emot att se vart det kan ta mig! Stort tack Eva!

Linda Karlsson, Line manager och Sr. Project Leader hos Quantify

Effekterna av vår ledningsgruppsutveckling

– Check in/out: har ökat koncentrationen på själva ledningsgruppsfrågorna under mötet (effektivare team), samt också utvecklat förståelse, inlyssnande och tillit mellan varandra.

1:1 har utvecklat relationer sinsemellan samt efter ett tag bidragit till ökad målstyrning och effektivare team. Initialt fick jag klämma in mötestiderna i kalendern, men efter ett tag visade det sig att dessa sparade en hel del tid i organisationen.

Jonas Regnér, VD / Managing Director, Gooh

Lyckad teamutveckling på ABB

– Upplägget med att först lära känna sig själv och sina styrkor och svagheter hjälper oss förstå hur vi agerar i olika situationer. Att sedan andra fick veta samma sak ökar förståelsen mellan individerna. Detta gör att gruppdynamiken har en bättre chans att lyckas. Vi har fortsatt jobba med våra åtaganden och vässat dem och tror alla tycker detta är kalas bra. Jag blev påmind om hur jag agerar och uppfattas och jag har fått en ny chans att rätta till mina egna fel och brister. Samtidigt som jag som chef har mer möjligheter att påtala saker och hjälpa till och påminna när man är ”utanför banan” och alla accepterar detta – kanonbra.  

Sören Kling, Head of Product Management, ABB Low voltage products

Värdefull resa för individer och ledare på Lantmännen Unibake 

– Jag vill bara med några enkla rader försöka tacka för den förändring jag kan se i min verksamhet.

I mina ögon har vinterns utbildning varit en otroligt värdefull resa för oss som produktionsledningsgrupp och som de individer och ledare vi är på Lantmännen Unibake i Örebro. Då utbildningen genomförts för oss som en grupp har vi nu blivit ett mycket bättre sammansvetsat team med gemensamma värderingar och förståelse för dessa. Genom det situationsanpassade ledarskapet förstår vi nu varandra och våra medarbetare bättre än tidigare och kan anpassa vårt ledarskap efter situationen och individen, vi har samtidigt bättre förutsättningar att se, stötta och utmana varandra i de situationer vi ställs inför.

Den individuella coachningen har varit otroligt betydelsefull och utmanande för oss och den största vinsten är nog hur vi blivit pushade och stöttade att i verkligheten försöka utöva det ledarskap vi lärt oss genom utbildningen.

Tack för ett otroligt personligt engagemang Agneta, du är den enskilt viktigaste pusselbiten i hela utbildningen!

Erik Olsson Wahman, Plant manager, Lantmännen Unibake Sweden AB

– Believe me, we were talking about the training program and our experiences more than half of our way back to Vilnius (if to take into consideration, that the whole trip lasted ~ 6 h) We had really valuable, with relevant content, inspiring and motivating training program – what else could I add ...

Jurgita Banyte, If, Head of Lithuanian HR Department

Ett otvunget och lättillgängligt samarbete

– Min erfarenhet från Market Cap är ett otvunget och lättillgängligt samarbete, med en öppen, tydlig och enkel kommunikation. Dialogen är alltid drivande och förstående. Detta gäller både i de fallen när jag har varit elev och när jag har varit beställare av utbildning.

SL-utbildningen (i flera steg) har gett mig stor förståelse för komplexiteten i ledarskap av olika personligheter i olika situationer, och har gett mig de verktyg jag nu dagligen använder mig av. Den har även gett mig en förståelse för mig själv och mitt agerande i olika situationer.

360’n gav mig en förståelse för hur jag uppfattas av mina medarbetare i olika situationer vs hur jag själv tror att jag uppfattas, vilket var mycket nyttigt. Den gav mig både ett kvitto på vad som fungerar bra och vad jag kan jobba vidare med.

Jag skulle säga att dessa två 'pelare' är de jag bygger mitt ledarskap på i vardagen.

Cecilia Omming, Clinical Operations Manager, GlaxoSmithKline

Påtagligt lyft för både grupp och ledare

– Så här sammanfattar jag kort resultatet av samarbetet med Agneta på Market Cap:

Utveckling Gruppen

  • Team- och gruppresan har påtagligt lyft hela gruppen i riktning mot ett mer positivt arbetsklimat och en bättre teamkänsla.
  • Gruppen har via DiSC fått en bättre förståelse för allas likheter och olikheter.
  • Gruppens gemensamma värderingar/spelregler efterlevs och har blivit ett jättebra redskap i smått och stort.
  • Olika individer i gruppen har genom resan fått en annan självinsikt, och därigenom lyft sig själva till en ny ”högre” nivå (prestation, självförtroende).

Utveckling Ledare

  • Jag har själv genom (coach-serien) blivit tydligare och bättre på att förankra och återkoppla.
  • Jag har själv upplevt att jag genom nya sätt att planera och sätta upp mål, också lyckats förankra och genomföra dessa med stor framgång.
  • Visualiserade och kommunicerade mål = genomförda och uppnådda mål.

Mats Uhrlander, Försäljnings- & marknadschef, Lantmännen Aspen AB

Ger sig inte förrän cheferna applicerar sina nya kunskaper

– Jag har arbetat med personalfrågor i över tjugo år. För ledarutveckling har Situational Leadership varit den centrala basen för det dagliga chefskapet. Det finns hundratals av bra och mindre bra leverantörer av Situational Leadership. Jag har valt att arbeta med Johan Setterwall av den enkla anledning att Johan brinner för metodiken och är en passionerad konsult och tränare. Johans entusiasm, envishet och målfokusering ger resultat hos såväl de mest seniora cheferna i en ledningsgrupp till de mer juniora cheferna. De finns säkerligen de som är mer tekniskt briljanta än Johan men ingen som med den iver och förståelse för bolagets verksamheten inte ger sig förrän alla chefer förstår och kan applicera sina kunskaper. Därför är Johan och Market Cap för mig det naturliga valet.

Thomas Holmberg, Personaldirektör 

– Vi har alltid i bra dialog format våra utbildningar tillsammans med utbildningsledaren. De har ett otroligt stort engagemang för vad de gör och ger sig vinn om att förstå och lyssna av vårt behov. Jag uppskattar att de är så strukturerade och att man kan lita på att det blir bra hela vägen. Ett extra plus är att de även är genuint intresserade av att följa upp hur det har gått, även ett bra tag efter utbildningen.

 

Ingegerd Enquist, HRD, Holmen